Ωοσκόπια

ovoscop

Ωοσκόπια ρεύματος και μπαταρίας για να μπορείτε να ελέγχεται την πρόοδο της επώασης των αυγών.

Ωοσκόπιο Ρεύματος, Τιμή: 20€

Ωοσκόπιο Μπαταρίας, Τιμή: 10€

.
.

.
.